POLITYKA PRYWATNOŚCI

W związku ze zmianą przepisów dotyczących ochrony danych osobowych i rozpoczęciem stosowania od dnia 25 maja 2018 roku Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) “RODO” informujemy, że:

1. Administratorem danych osobowych użytkowników strony www.eaglemoto.pl jest Jakub Izbicki, ul. Wileńska 14C lok U17, 03-414 Warszawa NIP: 5371891208, (Dane kontaktowe: adres e-mail: eagle@eaglemoto.pl)

2. Strona www.eaglemoto.pl przetwarza dane osobowe w celach:

  • marketingowych – podstawą prawną przetwarzania danych jest prawnie uzasadniony interes strony www.eaglemoto.pl – marketing własnych produktów i usług (art. 6 ust 1 lit. f RODO)
  • wysyłania informacji handlowych drogą elektroniczną. Podstawą prawną przetwarzania danych jest zgoda (art. 6 ust. 1 lit. b RODO)

3. Wszelkie pytania związane z przetwarzaniem przez nas Twoich danych możesz kierować pod adres e-mail:  eagle@eaglemoto.pl

4. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, lecz niezbędne w celu kontaktu ze stroną www.eaglemoto.pl

5. Dane osobowe przetwarzane będą przez okres niezbędny dla wykonania umowy, a po tym okresie dla celów i przez czas oraz w zakresie wymaganym przez przepisy prawa lub dla zabezpieczenia ewentualnych roszczeń, lub do czasu cofnięcia udzielonej zgody.

6. Odbiorcami danych osobowych będą również podmioty dostarczające i wspierające systemy teleinformatyczne strony www.eaglemoto.pl oraz podmioty świadczące usługi związane z bieżącą działalnością strony www.eaglemoto.pl

7. Każdej osobie, w zakresie wynikającym z przepisów prawa, przysługuje prawo do dostępu do swoich danych oraz ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, a także prawo cofnięcia udzielonej zgody w dowolnym momencie. Cofnięcie zgody nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

8. W przypadku wątpliwości związanych z przetwarzaniem danych osobowych każda osoba może zwrócić się do strony www.eaglemoto.pl z prośbą o udzielenie informacji. Niezależnie od powyższego każdemu przysługuje prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych
Osobowych.

9. Informacja o plikach Cookies. Strona www.eaglemoto.pl korzysta z cookies, które stanowią pliki informacji przechowywane lokalnie na komputerze
Użytkownika przeglądającego zawartość strony www.eaglemoto.pl i korzystającego w jego ramach z oferowanych usług.

10. Podmiotami zamieszczającym na urządzeniu końcowym Użytkownika strony www.eaglemoto.pl pliki cookies jest
Administrator strony www.eaglemoto.pl oraz:

Podmioty wymienione są administratorem danych osobowych zawartych w plikach cookies w rozumieniu RODO.

11. Cookies zazwyczaj zawierają nazwę strony internetowej, z której pochodzą, czas przechowywania ich na urządzeniu końcowym oraz unikalny numer.

12. Informacje zawarte w przechowywanych w urządzeniach Użytkowników plikach
cookies, są wykorzystywane w następujących celach:

  • analizy zachowań Użytkowników na stronie www.eaglemoto.pl, co umożliwia Serwisowi dostosowanie świadczonych usług i prezentowanych treści do indywidualnych zainteresowań, wymagań i potrzeb danego Użytkownika
  • cookies wykorzystywane są także w celach statystycznych mających obrazować sposób korzystania ze strony www.eaglemoto.pl przez Użytkowników, dostosowania i optymalizacji strony www.eaglemoto.pl do potrzeb Użytkowników oraz innych osób korzystających ze strony www.eaglemoto.pl tworzenia statystyk oglądalności podstron strony www.eaglemoto.pl, zapewnienia bezpieczeństwa i niezawodności działania strony www.eaglemoto.pl.